THOU SHALT NOT PAINT 

Intervención con marcadores sobre fotografías.


2013


© 2013-2021 Alejandro Macizo